Platforma ODR

ODR (Online Dispute Resolution) – unijna platforma internetowa umożliwiająca rozwiązywanie sporów konsumenckich drogą elektroniczną.

Platforma ODR ma ułatwić rozstrzyganie sporów konsumenckich przy transakcjach zawieranych przez Internet na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to wiarygodne źródło informacji o pozasądowym rozstrzyganiu sporów, umożliwiające konsumentom bezpośrednie złożenie skargi na niezgodną z prawem działalność przedsiębiorców, związanej z zawieraniem umów drogą elektroniczną. Aby skorzystać z tej drogi rozstrzygania sporów, należy wypełnić formularz na stronie platformy, która dostępna jest pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr.